Praktische informatie

Een eerste  afspraak maak je best via e-mail of telefoon. Als ik niet bereikbaar ben spreek dan even een boodschap in met de nodige gegevens en dan contacteer ik je zo snel mogelijk. 

Het tarief voor een gesprek is 60 euro. Je kan niet betalen met bankcontact.

Terugbetaling

In België wordt een consultatie bij een psycholoog momenteel nog niet terugbetaald. Sommige ziekenfondsen voorzien nu al een terugbetaling voor een aantal sessies per jaar. Voor meer informatie contacteer best je mutualiteit. Hieronder kan je alvast het document dowloaden van jouw mutualiteit. Breng het document mee bij de eerste afspraak en breng het vervolgens binnen bij jouw mutualiteit om beroep te kunnen doen op terugbetaling :

  • Christelijke Mutualiteit

Terugbetaling voor kinderen slechts uitzonderlijk eenmalig mogelijk.  sessies bij een psycholoog worden niet terugbetaald, sessies bij een psychotherapeut zie lijst : lijst psychotherapeuten

  • Onafhankelijk Ziekenfonds

voor een psychotherapeutische behandeling betaalt het onafhankelijk ziekenfonds een tegemoetkoming van 10 euro per sessie en dat voor maximum van 10 sessies per kalenderjaar : terugbetalingsformulier OZ

  • Liberale Mutualiteit

Terugbetaling mogelijk zolang gerechtigd op kinderbijslag en mits doorverwijzing van arts, CGGZ of CLB : terugbetalingsformulier LM

  • Securex

Terugbetaling mogelijk voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen bij verwerking van een trauma voor 5 consultaties.

  • de Voorzorg

Terugbetaling mogelijk voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar of zolang gerechtigd door kinderbijslag : Terugbetalingsformulier VZ

  • Vlaams en Neutraal ziekenfonds

Terugbetaling mogelijk voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen : Terugbetalingsformulier VNZ