intelligentie en aandachtsonderzoek

Soms kan het aangewezen zijn om intelligentie- en/of aandachtsonderzoek uit te voeren, indien er vragen zijn over het schools functioneren. Er wordt dan eerst een uitgebreide ontwikkelingsanamnese afgenomen om zicht te krijgen op de algemene ontwikkeling van de client.

Intelligentie onderzoek kan uitwijzen wat de sterke en minder sterke kanten zijn van het kind, jongere en volwassene.

Aandachtsonderzoek kan gaan kijken naar de mate waarin men in staat is om gedurende langere tijd de aandacht bij een bepaalde taak te houden. Er wordt gekeken naar volgehouden, selectieve aandacht, aandachtsswitching en impulscontrole.

Deze testen kunnen een beter beeld geven over de sterkte en minder sterke kanten van een persoon, die een verklaring kunnen geven voor de moeilijkheden die er zijn thuis en op school / werk. Na afloop van het onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats, waarin tools kunnen aangereikt worden  om om te gaan met de beperkingen en al dan niet kan doorverwezen worden naar een arts of psychiater voor medicamenteuze ondersteuning indien nodig.